Natalia Komorowska

NATALIA KOMOROWSKA, 1994,Warszawa

Ukończyła Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, 2015.

Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 2022.

Stypendia: Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia artystyczne, 2016–2021; Rektora ASP we Wrocławiu, 2016–2020; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2017, 2019; ERASMUS+, Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie, 2019; Marszałka Dolnego Śląska na realizację projektu „Złoto Dolnego Śląska Tysiąca Kwiatów”, 2022; Prezydenta Wrocławia na realizację autorskiego projektu „Wrocław — Moje szklane miasto”, 2022.

Laureatka konkursu The Glass Prize 2019 w kategorii The Aspiring Glass Artist, zorganizowanego przez firmę Warm Glass UK; II miejsce w konkursie „Młodzi na Start 2020”, zorganizowanym przez redakcję magazynu ELLE Decoration; I miejsce w konkursie „Inspiracje”, organizowanym przez Fundację Sztuki Współczesnej PALETA w Warszawie,  2022; Nówka Sztuka 2022 od Fundacji State of Poland; Studencki Nobel w kategorii Sztuka w cyklicznym konkursie organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów; nagroda Alexander Tutsek Stiftung Award na realizację kursu dmuchania szkła w Bild-Werk Frauenau Academy, 2022.

Udział w trzech wystawach indywidualnych w Polsce i w ok. 70 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą: Niemcy, Włochy, Francja, Singapur, Czechy, Słowacja, USA, Ukraina, m.in. w ramach The Venice Glass Week jako finalistka konkursu HUB Under35, 2021, Wenecja, Włochy.

 

ENG

NATALIA KOMOROWSKA

 

Graduated from the Art High School of Stanisław Wyspiański in Jelenia Góra in 2015.

The diploma she made at the Faculty of Ceramics and Glass and at the Faculty of Sculpture and Art Mediation at The E.Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, 2022.

 

Scholarships: Mayor of Wrocław for artistic achievements, 2016–2021 (PL); Rector of the Academy of Fine Arts in Wrocław, 2016–2020; Minister of Culture and National Heritage in Poland, 2017, 2019; ERASMUS +, Academy of Fine Arts in Bratislava, 2019; Marshal of Lower Silesia for the implementation of the project „Gold of Lower Silesia in a thousand flowers”, 2022; the Mayor of Wrocław for the implementation of the project „Wrocław – My Glass City”, 2022.

 

The winner of The Glass Prize 2019 in the The Aspiring Glass Artist category, organized by Warm Glass UK; 2nd place in the competition „Młodzi na Start 2020”, organized by the editors of the ELLE Decoration magazine; 1st place in the „Inspirations” competition, organized by the PALETA Contemporary Art Foundation in Warsaw, 2022;Nówka Sztuka 2022 from Foundation  State of Poland Student Nobel in the Art category in a cyclical competition organized by the Independent Students’ Association; Alexander Tutsek Stiftung Award for the implementation of the glass blowing course at the Bild-Werk Frauenau Academy, 2022

 

The artist had three individual exhibitions in Poland and took part in about 70 collective exhibitions in Poland and abroad: Germany, Italy, France, Singapore, Czech Republic, Slovakia, USA, Ukraine, incl. as part of The Venice Glass Week as a finalist of the HUB Under35 competition, 2021, Venice, Italy.

KONTAKT
692919363
Wrocław
Brak ofert

    NAPISZ DO MNIE